ขอความร่วมมืองดเผาไร่ นา ขยะและสิ่งต่างๆในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านลาดขอความร่วมมืองดเผาไร่ นา ขยะและสิ่งต่างๆในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาดโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีความผิดทางอาญามีโทษจำคุกและปรับโดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฏหมายอื่นอีกด้วย 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง