กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

อัสมาพร ยงภูมิพุทธา