ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563

 ประเภท : ข่าวภาษี

เทศบาลตำบลบ้านลาด   ขอประชาสัมพันธ์อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับบ้านพักและที่อยู่อาศัย มีอัตราเพดานอยู่ที่ 0.3% พื้นที่เกษตรกรรมมีอัตราเพดานจัดเก็บ 0.15% และพื้นที่รกร้างมีอัตราเพดานอยู่ที่ 1.2% โดยมีอัตราจัดเก็บ ดังนี้ ที่ดินเกษตรกรรม มูลค่า 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01. มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง