ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 2563

 ประเภท : ข่าวภาษี

เทศบาลตำบลบ้านลาดขอประชาสัมพันธ์ เรื่องอัตราการชำระภาษีป้ายประจำปี 2563  รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง