แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม (เพิ่มเติม)

 ประเภท : ข่าวภาษี

เทศบาลตำบลบ้านลาด ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานสำรวจ (เพิ่มเติม) พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!