การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

 ประเภท : ข่าวภาษี

เทศบาลตำบลบ้านลาดขอประชาสัมพันธ์ เรื่องรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าว ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th.) หรือตาม QR Code ท้ายประกาศนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!