ห้ามซื้อขายสินค้าที่เป็นอันตราย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านลาด
เพื่อเป็นการป้องกันการจำหน่ายสินค้าที่เป็นอันตรายต่อประชาชน กองสาธารณสุขฯขอประชาสัมพันธ์คำสั่งห้ามจำหน่ายสินค้าของ คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการและคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 9 เรื่อง ดังนี้
1.คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2527 เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกกันว่า "ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ” หรือ "ตัวดูดน้ำ”
2.คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2548 เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกกว่า "ลูกโป่งวิทยาศาสตร์” หรือ "ลูกโป่งพลาสติก” หรือ "Blowing balloon”
3.คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 4/2550 เรื่องห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง
4.คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 5/2556 เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าช็อตสำหรับแกล้งคน
5.คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรือห้ามให้บริการสินค้า "บารากู่ บารากู่ ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า”
6.คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 1/2561 เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น
7.คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 2/2563 เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์เสริมจมูกแบบไม่ถาวร เป็นการชั่วคราว
8.คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 3/2563 เรื่อง ห้ามขายสินค้าบัตรพลังงาน เป็นการชั่วคราว
9.คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 4/2563 เรื่อง ห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน เป็นการชั่วคราว
ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านลาด ดูแลบุตรหลาน และเลือกซื้อสินค้าและบริการ ที่ไม่เป็นอันตรายได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน
ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลบ้านลาด

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง