ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลบ้านลาด

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
คุณอาภัสสยา แก้วโกศล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด อาสาสมัครสาธารณสุข และตัวแทนจากปศุสัตว์ ได้ร่วมดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า ในสุนัข และแมว ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านลาด ในโดครงการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
ในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับบริการจำนวนมาก
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง