โครงการจัดงานประเพณีสงการนต์

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลลบ้านลาด ได้จัดโครงการจัดงานประเพณีสงการนต์ และได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันป่าแป้น เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง