โครงการคนพิการสุขภาพดีชีวีเป็นสุข

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

     เทศบาลตำบลบ้านลาด ร่วมกับ สมาคมคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดทำโครงการคนพิการสุขภาพดีชีวีเป็นสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการสามารถดูแลตัวเองและให้ผู้ดูแลคนพิการสามารถดูแลสุขภาพคนพิการได้ นอกจากนั้น เพื่อให้คนพิการได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ โดยมีจ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาด เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนางอาภัสสยา แก้วโกศล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พ.ค. 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านลาด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง