ให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านลาด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

คุณอาภัสสยา แก้วโกศล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด ลงพื้นที่นำช่างตัดผมไปบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวในเขตบริเวณเทศบาลตำบลบ้านลาด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง