เตรียมความพร้อมในการขยายถนนเพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

คุณอาภัสสยา แก้วโกศล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเพชรบุรี เตรียมความพร้อมในการขยายถนนเพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน ในงบประมาณปีต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง