โครงการป้องกันการแพร่พันธุ์ของยุงลาย และป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด ประจำปี 2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

คุณอาภัสสยา แก้วโกศล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด ลงพื้นที่ดูการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ของยุงลาย และป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง