โครงการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด ประจำปีงบประมาณ 2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลบ้านลาด โดยคุณอาภัสสยา แก้วโกศล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด ได้จัดโครงการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลบ้าลาด 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง