การซ่อมแซม เปลี่ยนหลอดไฟ ไฟทางสาธารณะ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านลาด ดำเนินการซ่อมแซม เปลี่ยนหลอดไฟ ไฟทางสาธารณะ ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านลาด ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

หากพบปัญหาไฟฟ้าสาธารณะดับ

แจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-409660-2 ติดต่อกองช่าง

หรือสามารถแจ้งผ่านเพจ เทศบาลตำบลบ้านลาด

- ถ่ายภาพเสาไฟฟ้าที่พบปัญหา

- ระบุตำแหน่งที่ชัดเจน

- เบอร์โทรติดต่อกลับเพื่อสะดวกในการติดต่อสอบถาม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง