เตือนภัยการแอบอ้างการลงทุน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านลาด ขอเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านลาด ให้ระมัดระวัง เนื่องจากในปัจจุบัน มีการแอบอ้างและใช้ชื่อ สำนักงาน หน่วยงาน ของรัฐ ในการหลอกลวงให้ลงทุนในตลาดทุนจนทำให้เกิดความเสียหาย 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง