ประมูลให้เช่าที่ดินบริเวณสี่แยกบ้านลาด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านลาด มีความประสงค์จะประมูลให้เช่าที่ดินบริเวณสี่แยกบ้านลาด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด เป็นระยะเวลา 1 ปี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!