แจ้งผลการเปิดซองการประมูลราคาเช่าที่ดินเพื่อทำตลาดนัดบริเวณสี่แยกบ้านลาด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่อง แจ้งผลการเปิดซองการประมูลราคาเช่าที่ดินเพื่อทำตลาดนัดบริเวณสี่แยกบ้านลาด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง