ประชาสัมพันธ์ภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
กองคลังเทศบาลตำบลบ้านลาดขอแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาติดต่อขอชำระภาษีได้ที่กองคลัง ดังนี้
-ภาษีป้าย กำหนดชำระภาษีโดยไม่เสียค่าปรับ ภายในเดือนมีนาคม 2567
-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดชำระภาษี ภายในเดือนมิถุนายน 2567หากผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่สะดวกเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง สามารถให้บุคคลอื่นถือหนังสือมาติดต่อชำระภาษีได้ที่ห้องคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาดหรือประสานทางหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 032-409660-2 ต่อ 101

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง