ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2567

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญ เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2567 ชิงเงินรางวัลรวม 620,000 บาท โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักประชาสมัพันธ์ 02 242 5900 หรือสแกน QR CODE บนรูป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง