ประกาศผู้ชนะแจ้งผลการเปิดซองการประมูลราคาเช่าที่ดินเพื่อทำตลาดนัดบริเวณสี่แยกบ้านลาด หมู่ที่ 7

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง