รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านลาดได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง