ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดคูดินส่งน้ำ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านลาดขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดคูดินส่งน้ำ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง