ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านลาดขอเผยแพร่ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตามแนบท้ายนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง