ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา การประปาเทศบาลตำบลบ้านลาด ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านลาด ขอประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา การประปาเทศบาลตำบลบ้านลาด ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง