รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านลาดได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง