ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายไหล่ถนนคันกั้นน้ำบริเวณบ้านนายพันชาติ ทองเพชร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านลาด ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายไหล่ถนนคันกั้นน้ำบริเวณบ้านนายพันชาติ  ทองเพชร  หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านลาด รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง