ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการฝังท่อส่งน้ำบริเวณบ้านหัวไร่สะแก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านลาด ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการฝังท่อส่งน้ำบริเวณบ้านหัวไร่สะแก  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านลาด รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง