ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านลาด ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (กองช่าง)  รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง