ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณตรงข้ามร้านอาหารหญ้าคา หมู่ที่ 1

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านลาด ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณตรงข้ามร้านอาหารหญ้าคา หมู่ที่ 1  รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง