ผลการดำเนินการ

Displaying 11-15 of 17 results.
สถิติการใช้บริการด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านลาด รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565
สถิติการใช้บริการด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านลาด รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
สถิติการใเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2562 (ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2562)
สถิติการใช้บริการ ปี 2562 (ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2562)