แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 46-50 of 64 results.
แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563
สถิติการใเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2563 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563)
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทุจริต
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาว่าเขจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านลาดทุจริต