แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 1-5 of 73 results.
รายงานผลการดำเนินการแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน ในระบบ e-plannacc
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2566
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน
O34 และ O35 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566