แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 21-25 of 72 results.
แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลบ้านลาด 5 ปี ประจำปี 2566 - 2570
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2565
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565