แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 6-10 of 64 results.
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญของเทศบาลตำบลบ้านลาด ประจำปี 2566
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566