แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 11-15 of 72 results.
นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการติดตามการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญของเทศบาลตำบลบ้านลาด ประจำปี 2566